• Ο Δήμαρχος Κερατσινιου Δραπετσωνας 
 • ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20)ατόμων και συγκεκριμένα 
 • Δυο (2) Τεχνιτών ελαιοχρωματιστών ΔΕ
 •  Δυο (2) τεχνικών σιδηρουργών ΔΕ 
 • Τριών (3)τεχνικών υδραυλικών ΔΕ και
 •  Δέκα Τριών (13) εργατών κήπων ΥΕ 
 • σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της διεύθυνσης περιβάλλοντος του πρασίνου του Δήμου 
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Ελ.Βενιζέλου 200 (τμήμα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού από την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 έως και την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 και κατά τις ώρες 08:30π.μ - 15:00μ.μ πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 - 20746641)
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ
 •  Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Κερατσίνι - Δραπετσώνα - Είκοσι (20) Ελαιοχρωματιστές - Σιδηρουργοί - Υδραυλικοί - Εργάτες Κήπων

 • Ο Δήμαρχος Κερατσινιου Δραπετσωνας 
 • ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20)ατόμων και συγκεκριμένα 
 • Δυο (2) Τεχνιτών ελαιοχρωματιστών ΔΕ
 •  Δυο (2) τεχνικών σιδηρουργών ΔΕ 
 • Τριών (3)τεχνικών υδραυλικών ΔΕ και
 •  Δέκα Τριών (13) εργατών κήπων ΥΕ 
 • σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της διεύθυνσης περιβάλλοντος του πρασίνου του Δήμου 
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Ελ.Βενιζέλου 200 (τμήμα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού από την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 έως και την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 και κατά τις ώρες 08:30π.μ - 15:00μ.μ πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 - 20746641)
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ
 •  Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου