Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Φιλόλογος με πείρα και μεταδοτικότητα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων. Eπιστημονικό και συγγραφικό έργο. 
Κατάρτιση και για μαθησιακές δυσκολίες. Λογικές τιμές. 
Αθήνα, 6956619615

Αθήνα - Φιλόλογος με πείρα και μεταδοτικότητα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεωνΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Φιλόλογος με πείρα και μεταδοτικότητα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων. Eπιστημονικό και συγγραφικό έργο. 
Κατάρτιση και για μαθησιακές δυσκολίες. Λογικές τιμές. 
Αθήνα, 6956619615

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου