Η Megasoft ΑΕ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της C# Software Engineer
(KΩΔ. C#SE17)
Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου:
•       Άριστη γνώση Visual Studio 2008 και άνω και C#
•       Άριστη γνώση MS SQL
•       Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής
•       Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•       Προηγούμενη σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί

Η εταιρεία προσφέρει:
•        Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
•        Άριστο περιβάλλον εργασίας
•        Συνεχή εκπαίδευση
•        Προοπτικές Εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό θέσης C#SE17, μόνον εφόσον διαθέτουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, με e-mail στο: hr@megasoft.gr ή με fax στο: 210-3450548. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3416900. Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Αττικη - Ζητείται Software Engineer


Η Megasoft ΑΕ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της C# Software Engineer
(KΩΔ. C#SE17)
Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου:
•       Άριστη γνώση Visual Studio 2008 και άνω και C#
•       Άριστη γνώση MS SQL
•       Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής
•       Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•       Προηγούμενη σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί

Η εταιρεία προσφέρει:
•        Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
•        Άριστο περιβάλλον εργασίας
•        Συνεχή εκπαίδευση
•        Προοπτικές Εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό θέσης C#SE17, μόνον εφόσον διαθέτουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, με e-mail στο: hr@megasoft.gr ή με fax στο: 210-3450548. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3416900. Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου