Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

 Οι αιτήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 2/3 και τελειώνουν την Παρασκευή 11/3. 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

ΕΥΔΑΠ - Εκατόν εβδομήντα πέντε (175) Θέσεις Εργασίας Οι αιτήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 2/3

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

 Οι αιτήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 2/3 και τελειώνουν την Παρασκευή 11/3. 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου